oferta

HALE KOMERCYJNE
I MARKETY

Hala komercyjna stalowa

HALE KOMERCYJNE

Ważną częścią naszej specjalizacji są hale stalowe o przeznaczeniu komercyjnym.
Wznosimy budynki w konstrukcji stalowej funkcjonujące jako sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe, markety, warsztaty i hangary. Prowadzimy również inwestycje o mniejszej skali, w zależności od potrzeb Inwestora. Projektując nasze hale, pamiętamy o ich przeznaczeniu: dobieramy rozwiązania pozwalające maksymalnie zoptymalizować prowadzenie działalności handlowej

BUDUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Projektujemy hale w konstrukcji stalowej z wyznaczonymi strefami do efektywnego przyjmowania dostaw, magazynowania, sprzedaży i ekspozycji. Dbamy o drożne ciągi komunikacyjne i organizację przestrzeni umożliwiającą komfortowe poruszanie się po obiekcie. Budujemy odpowiedzialnie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę realizacji. Pracę zaczynamy od rozpoznania potrzeb inwestycji. Jaki jest jej charakter? Jakiego rodzaju usługi mają być świadczone? Zapytamy również o skalę przedsięwzięcia, obecny wizerunek marki i w  przypadku sieci handlowych - o warunki licencyjne franczyzodawcy sieci handlowej.

Oferujemy realizację hal handlowych w formule generalnego wykonawstwa, na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej a także od podstaw, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, korzystając ze specyfikacji technicznej zamówienia. Procedura Z&W pozwala zminimalizować zaangażowanie Klienta w cały proces. Cena hali stalowej uzależniona jest od wielkości magazynu i jego wyposażenia, zawsze jednak jest wyraźnie niższa w porównaniu z budynkami murowanymi.

Nasze certyfikaty

Od czego zacząć inwestycję

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4

ETAP 1 - WYWIAD POTRZEB

W ASBO budujemy zarówno funkcjonalne budynki, jak i długofalowe relacje z naszymi Klientami. Projektowanie hal przemysłowych rozpoczynamy od rozmowy z Klientem i wsłuchania się w potrzeby jego firmy. W ten sposób wspólnie wypracowujemy unikatowy charakter i przeznaczenie hali stalowej. Na podstawie uzyskanych informacje tworzymy wstępną koncepcję inwestycji. Wizja lokalna terenu budowy to kolejny krok naszego procesu projektowego. W ten sposób weryfikujemy przyjęte założenia. Takie podejście pozwala nam rozpoznać specyfikę terenu i wykluczyć ewentualne kolizje, które odpowiednio wcześnie rozpoznają nasi eksperci. Następnie przystępujemy do kompletowania dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji (takich jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy warunki techniczne przyłączenia mediów).

ETAP 2- KONCEPCJA I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Po rozpoznaniu właściwości terenu przystępujemy do stworzenia koncepcji projektowej. Jest to plan programowo-przestrzenny obiektu (czyli technicznie opisane rzuty i przekroje nowej inwestycji).

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do opracowania właściwego projektu architektoniczno-budowlanego, który składa się z części projektowej oraz opisu technicznego. Jest formalną podstawą późniejszych prac budowlanych.

ETAP 3 - REALIZACJA BUDOWY

Pierwszy krok, który wykonujemy na tym etapie to przygotowanie budowy , czyli: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wysłanie urzędowego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz powołanie kierownika budowy, nadzorującego prawidłową realizację inwestycji. Właściwe prace budowlane rozpoczynamy od:

 • Prac ziemnych (sprawdzenie i przygotowanie terenu),
 • wykonanie fundamentów,
 • wzniesienia konstrukcji stalowej i żelbetowo-murowej.

 • Następnie:
 • Montujemy obudowę dachu i obudowę ścian
 • stolarkę okienną i drzwiową oraz dalsze prace w zakresie montażu i obróbki blacharskie,
 • wylewamy posadzki i montujemy odpowiednie instalacje branżowe (np. wod-kan, grzewcze lub wentylacyjne).
 • Końcowym etapem są prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

  ETAP 4 - OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOTECHNICZNA

  Na ostatnim etapie budowy hali stalowej przeprowadzamy pomiary kontrolne i powykonawcze, które dają potwierdzenie profesjonalnie wykonanego procesu budowlanego. Po ich zakończeniu pozostaje złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy we właściwym urzędzie. Kolejnym krokiem, w którym także wspieramy Klienta jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projekty, w zależności od potrzeb realizujemy w ścisłej współpracy i pod kontrolą Klienta lub z jego zminimalizowanym udziałem, prowadząc inwestycję na zasadzie pełnomocnictwa. Cena hali stalowej jest uzależniona od wielu czynników i ustala się ją indywidualnie.

  Pobierz prospekt informacyjny lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

  Dział Handlowy
  Dział Handlowy

  +48 535 554 750

  Portfolio realizacji

  Portfolio

  Będzin

  Portfolio

  Bystra

  Portfolio

  Celejów

  Kontakt

  Bezpośrednio lub poprzez formularz

  Dział Handlowy
  Dział Handlowy

  +48 535 554 750


   Więcej

   Pliki

   Do pobrania