oferta

HALE PRODUKCYJNE
I MAGAZYNOWE

Hala magazynowa

HALE MAGAZYNOWE

Głównym sektorem naszej działalności jest generalne wykonawstwo wielkopowierzchniowych hal stalowych o przeznaczeniu magazynowym. Wybudowaliśmy już kilkadziesiąt obiektów służących przechowywaniu i dystrybucji towarów dla klientów z prawie wszystkich sektorów gospodarki. Wznosimy magazyny wysokiego składowania, chłodnie, mroźnie a także funkcjonalne kompleksy logistyczne. Optymalizujemy przestrzeń magazynową, co umożliwia naszym Klientom zwiększenie rentowności.

HALE PRODUKCYJNE

Wznosimy hale produkcyjne umożliwiające wytwórstwo produktów i dostosowujemy je do wymagań konkretnej działalności. Każdy proces projektowania i budowy rozpoczynamy od precyzyjnej analizy potrzeb Klienta. Rozpoznajemy czynniki kluczowe dla prowadzonej produkcji i na tej podstawie dobieramy indywidualnie dopasowany zestaw rozwiązań. Cel, który sobie stawiamy to maksymalne usprawnienie procesów wytwórczych naszych Klientów przez możliwie najbardziej ergonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zarówno w kontekście implementowanej technologii jak i powierzchni do przechowywania towarów. Zakładamy parametry termiczne, akustyczne i obciążeniowe, uwzględniając takie zmienne jak ciepło technologiczne wytwarzane przez urządzenia czy wagę produkowanych towarów i linii produkcyjnych

Nasze certyfikaty

Od czego zacząć inwestycję

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4

ETAP 1 - WYWIAD POTRZEB

W ASBO budujemy zarówno funkcjonalne budynki, jak i długofalowe relacje z naszymi Klientami. Projektowanie hal przemysłowych rozpoczynamy od rozmowy z Klientem i wsłuchania się w potrzeby jego firmy. W ten sposób wspólnie wypracowujemy unikatowy charakter i przeznaczenie hali stalowej. Na podstawie uzyskanych informacje tworzymy wstępną koncepcję inwestycji. Wizja lokalna terenu budowy to kolejny krok naszego procesu projektowego. W ten sposób weryfikujemy przyjęte założenia. Takie podejście pozwala nam rozpoznać specyfikę terenu i wykluczyć ewentualne kolizje, które odpowiednio wcześnie rozpoznają nasi eksperci. Następnie przystępujemy do kompletowania dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji (takich jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy warunki techniczne przyłączenia mediów).

ETAP 2- KONCEPCJA I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Po rozpoznaniu właściwości terenu przystępujemy do stworzenia koncepcji projektowej. Jest to plan programowo-przestrzenny obiektu (czyli technicznie opisane rzuty i przekroje nowej inwestycji).

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do opracowania właściwego projektu architektoniczno-budowlanego, który składa się z części projektowej oraz opisu technicznego. Jest formalną podstawą późniejszych prac budowlanych.

ETAP 3 - REALIZACJA BUDOWY

Pierwszy krok, który wykonujemy na tym etapie to przygotowanie budowy , czyli: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wysłanie urzędowego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz powołanie kierownika budowy, nadzorującego prawidłową realizację inwestycji. Właściwe prace budowlane rozpoczynamy od:

 • Prac ziemnych (sprawdzenie i przygotowanie terenu),
 • wykonanie fundamentów,
 • wzniesienia konstrukcji stalowej i żelbetowo-murowej.

 • Następnie:
 • Montujemy obudowę dachu i obudowę ścian
 • stolarkę okienną i drzwiową oraz dalsze prace w zakresie montażu i obróbki blacharskie,
 • wylewamy posadzki i montujemy odpowiednie instalacje branżowe (np. wod-kan, grzewcze lub wentylacyjne).
 • Końcowym etapem są prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

  ETAP 4 - OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOTECHNICZNA

  Na ostatnim etapie budowy hali stalowej przeprowadzamy pomiary kontrolne i powykonawcze, które dają potwierdzenie profesjonalnie wykonanego procesu budowlanego. Po ich zakończeniu pozostaje złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy we właściwym urzędzie. Kolejnym krokiem, w którym także wspieramy Klienta jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projekty, w zależności od potrzeb realizujemy w ścisłej współpracy i pod kontrolą Klienta lub z jego zminimalizowanym udziałem, prowadząc inwestycję na zasadzie pełnomocnictwa. Cena hali stalowej jest uzależniona od wielu czynników i ustala się ją indywidualnie.

  Pobierz prospekt informacyjny lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

  Dział Handlowy
  Dział Handlowy

  +48 535 554 750

  Portfolio realizacji

  Portfolio

  Będzin

  Portfolio

  Bystra

  Portfolio

  Celejów

  Kontakt

  Bezpośrednio lub poprzez formularz

  Dział Handlowy
  Dział Handlowy

  +48 535 554 750


   Więcej

   Pliki

   Do pobrania