Kompleksowy zakres usług,
indywidualne podejście,
funkcjonalność i estetyka

​Konstrukcje stalowe i budownictwo przemysłowe wysokiej jakości - oferta ASBO

Oferta

HALE KOMERCYJNE
I MARKETY

HALE STALOWE PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

Oferta

HALE PRODUKCYJNE
I MAGAZYNOWE

Zobacz animację

Proces Realizacji Inwestycji
Przesuń i zobacz etapy od projektu po gotową halę

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4

ETAP 1 - WYWIAD POTRZEB

W ASBO budujemy zarówno funkcjonalne budynki, jak i długofalowe relacje z naszymi Klientami. Projektowanie hal przemysłowych rozpoczynamy od rozmowy z Klientem i wsłuchania się w potrzeby jego firmy. W ten sposób wspólnie wypracowujemy unikatowy charakter i przeznaczenie hali stalowej. Na podstawie uzyskanych informacje tworzymy wstępną koncepcję inwestycji. Wizja lokalna terenu budowy to kolejny krok naszego procesu projektowego. W ten sposób weryfikujemy przyjęte założenia. Takie podejście pozwala nam rozpoznać specyfikę terenu i wykluczyć ewentualne kolizje, które odpowiednio wcześnie rozpoznają nasi eksperci. Następnie przystępujemy do kompletowania dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji (takich jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy warunki techniczne przyłączenia mediów).

ETAP 2- KONCEPCJA I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Po rozpoznaniu właściwości terenu przystępujemy do stworzenia koncepcji projektowej. Jest to plan programowo-przestrzenny obiektu (czyli technicznie opisane rzuty i przekroje nowej inwestycji).

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do opracowania właściwego projektu architektoniczno-budowlanego, który składa się z części projektowej oraz opisu technicznego. Jest formalną podstawą późniejszych prac budowlanych.

ETAP 3 - REALIZACJA BUDOWY

Pierwszy krok, który wykonujemy na tym etapie to przygotowanie budowy , czyli: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wysłanie urzędowego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz powołanie kierownika budowy, nadzorującego prawidłową realizację inwestycji. Właściwe prace budowlane rozpoczynamy od:

 • Prac ziemnych (sprawdzenie i przygotowanie terenu),
 • wykonanie fundamentów,
 • wzniesienia konstrukcji stalowej i żelbetowo-murowej.

 • Następnie:
 • Montujemy obudowę dachu i obudowę ścian
 • stolarkę okienną i drzwiową oraz dalsze prace w zakresie montażu i obróbki blacharskie,
 • wylewamy posadzki i montujemy odpowiednie instalacje branżowe (np. wod-kan, grzewcze lub wentylacyjne).
 • Końcowym etapem są prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

  ETAP 4 - OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOTECHNICZNA

  Na ostatnim etapie budowy hali stalowej przeprowadzamy pomiary kontrolne i powykonawcze, które dają potwierdzenie profesjonalnie wykonanego procesu budowlanego. Po ich zakończeniu pozostaje złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy we właściwym urzędzie. Kolejnym krokiem, w którym także wspieramy Klienta jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projekty, w zależności od potrzeb realizujemy w ścisłej współpracy i pod kontrolą Klienta lub z jego zminimalizowanym udziałem, prowadząc inwestycję na zasadzie pełnomocnictwa. Cena hali stalowej jest uzależniona od wielu czynników i ustala się ją indywidualnie.

  Offer mobile image Offer image Offer image map Offer image map Offer image map

  ZAKRES DZIAŁANIA ASBO POLAND

  Projektowanie budynków przemysłowych

  Projektowanie budynków przemysłowych

  Realizacja każdej hali, której podstawą jest konstrukcja stalowa, zaczyna się od dobrze przygotowanego planu działania. Jego opracowanie wymaga wielopłaszczyznowej analizy stanu zastanego i zdolności wyprzedzenia potencjalnych przeszkód, które mogą pojawić się na dalszych etapach procesu.

  ASBO oferuje pełen zakres usług związanych z etapem projektowania hal stalowych: opracowujemy analizy chłonności terenu, koncepcje inwestycyjne, projekty wielobranżowe, architektoniczne i konstrukcyjne - w zakresie budowlanym, wykonawczym i warsztatowym. Wykonujemy również przedmiary robót, w tym kosztorysy inwestorskie, ustalamy precyzyjny cennik budowy dla każdej budowanej przez nas hali stalowej.

  Zapewniamy wsparcie formalne: kompletujemy dokumentację budowlaną, formułujemy wnioski, opinie i ekspertyzy wymagane przez instytucje i urzędy.

  Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych

  Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych

  Wznosimy:
  hale i obiekty stalowe o charakterze przemysłowym i kubaturowym

  obiekty magazynowe: wysokiego składowania, chłodnie, mroźnie, sortownie

  hale produkcyjne, hale obsługowe: warsztaty, hangary

  obiekty użyteczności publicznej; markety, centra handlowe, budynki socjalno-biurowe.

   

  Nasze konstrukcje wykonujemy w technologii stalowej, żelbetowo-stalowej a także żelbetowo-murowej.

  Zarządzanie budową

  ZARZĄDZAMY BUDOWĄ

  We wszystkich aspektach procesu: zarządzania (powołujemy kierownika projektu, kierownika robót, kierownika budowy), świadczymy obsługę geotechniczną i geodezyjną (również hydrogeologiczną). W razie potrzeby przyjmujemy funkcje wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz inwestora zastępczego. W imieniu Klienta uzyskujemy decyzje o pozwoleniu na budowę/użytkowanie i inne zgody wymagane w danym projekcie, w zależności od typu i przeznaczenia obiektu budowanego na bazie konstrukcji stalowej.

  Doradztwo budowlane

  DORADZAMY

  Udzielamy konsultacji w zakresie projektowania; koncepcji architektonicznych, konstrukcji budowlanych, instalacji branżowych, generalnego wykonawstwa w technologii stalowej, żelbetowo-stalowej a także żelbetowo-murowej, w tym zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi. Prowadzimy audyty jakości, przygotowujemy sprawozdania z budowy w zakresie realizacyjnym oraz powykonawczym. Tworzymy harmonogramy i cenniki dla hal stalowych różnego typu i przeznaczenia.

  Portfolio realizacji

  Portfolio

  Będzin

  Portfolio

  Bystra

  Portfolio

  Celejów

  Kontakt

  Bezpośrednio lub poprzez formularz

  Dział Handlowy
  Dział Handlowy

  +48 535 554 750


   Więcej

   Pliki

   Do pobrania

   DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ Z ASBO?

   Kompleksowy zakres usług
   Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na samodzielną realizację inwestycji na wszystkich etapach - od projektu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla powstającej hali przemysłowej. W zależności od potrzeb, projekty prowadzimy wraz z Klientem lub realizujemy je z jego zminimalizowanym udziałem.
   Wykonamy budynki w konstrukcji stalowej dowolnego przeznaczenia, wyposażając je w technologie niezbędne do prowadzenia działalności w wybranej branży.

   Indywidualne podejście
   Punktem wyjścia każdej realizacji jest rozmowa, która pozwala rozpoznać potrzeby, możliwości ale również i ograniczenia w zakresie inwestycji. Przeprowadzona analiza determinuje przyjętą później metodykę działania, zawsze wyznaczaną indywidualnie - utworzoną jednak w ramach autorskich, sprawdzonych procedur. Dokładna analiza i wykonawstwo zgodne z najnowszą wiedzą technologiczną pozwala zrealizować budynek w konstrukcji stalowej idealnie dostosowany do potrzeb.

   Funkcjonalność i estetyka
   Obiekty przemysłowe budowane przez naszą spółkę są wykonywane z najwyższej jakości materiałów, według rygorystycznego procesu wykonawczego. Dzięki temu gwarantujemy trwałość i możliwie najlepszą odporność na intensywne użytkowanie.