hala stalowa a formalności
Baza wiedzy

Formalności niezbędne do zbudowania hali stalowej

Budowa hali stalowej - dokumenty i formalności

W tej publikacji — spis treści:

1. Warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Pozwolenie na budowę


Hale stalowe stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych, murowanych budynków.

Obiekty te mogą funkcjonować, jako:

Uniwersalność to jedna z głównych zalet hal stalowych. Kolejną jest stosunkowo krótki czas potrzebny do wykonania obiektu. Jednak należy pamiętać, że proces powstawania hali musi być poprzedzony skompletowaniem niezbędnych dokumentów oraz dopilnowaniem wszystkich formalności.

formalności przy budowie hali stalowej

Poniżej przedstawiono, jak wygląda procedura wznoszenia hali stalowej od strony formalno-prawnej.

Warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego

Przed przystąpieniem do projektowania hali stalowej należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy (wydział planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej), na podstawie którego zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

We wniosku określa się m.in.:

 • funkcję hali,
 • powierzchnię zabudowy i wysokość budynków,
 • sposób odprowadzania ścieków.
 • instalacje technologiczne (np. elektryczną).

Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy terenów, które nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli inwestycja będzie realizowana na terenie, który obejmuje taki plan, należy wystąpić o wypis i wyrys w wydziale urbanistyki. 

Projekt architektoniczno-budowlany

Po skompletowaniu powyższych dokumentów, można przystąpić do realizacji projektu architektoniczno-budowlanego, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt powinien się składać z dwóch części:

 • 1. część opisowa (wraz z doborem materiałów i obliczeniem obciążeń),
 • 2. część wykonawcza (uwzględniająca dokładny proces powstawania hali).

Pozwolenie na budowę

Oprócz projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do wniosku o pozwolenie na budowę należy również dołączyć:

 • mapę do celów projektowych,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • warunki techniczne przyłączenia mediów.

Dokumenty należy złożyć w wydziale architektury starostwa powiatowego. Następnie urząd ma 65 dni na wydanie decyzji

Jako producent hal stalowych z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy również przygotowanie i skompletowanie dokumentacji oraz dopilnowanie wszystkich formalności w imieniu klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czekamy na kontakt od Ciebie!  

KONRAD BIARDA, DORADCA TECHNICZNY, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?

wpisy z bazy wiedzy

Generalne wykonawstwo: co robi generalny wykonawca inwestycji budowlanych i jaka jest definicja?

wpisy z bazy wiedzy

Hala stalowa z biurem: czy takie rozwiązanie się sprawdza i czy budowa jest trudna?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania