hala stalowa z biurem
Baza wiedzy

Hala stalowa z biurem: czy takie rozwiązanie się sprawdza i czy budowa jest trudna?

Współczesne hale stalowe to nie tylko magazyny czy obiekty przemysłowe. To również wielofunkcyjne budynki, dające możliwość skupienia całej działalności firmy w jednym miejscu. Wzniesienie hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym pozwala połączyć takie obszary działalności jak administracja, produkcja, magazynowanie i logistyka. 

Naszym klientom oferujemy wszystkie te rozwiązania  (projekty hal magazynowych, przemysłowych i rekreacyjnych), dostosowując zakres prac do potrzeb klienta i warunków, jakie narzuca jego branża.

Jako producent hal stalowych z jedenastoletnim doświadczeniem, wypracowaliśmy autorskie procedury i schematy działań, pozwalające na ergonomiczne i funkcjonalne połączenie powierzchni przemysłowych z biurowymi.

Tworząc tego rodzaju “interdyscyplinarne” hale, dbamy, by określone przestrzenie miały autonomiczny charakter, jednocześnie by przepływ informacji między nimi był możliwie najbardziej sprawny. 

Hala z zapleczem biurowym sprawdza się w wielu branżach, co potwierdza nasze szerokie portfolio realizacji tego typu obiektów. Nowoczesne hale stalowe wymagają innowacyjnego podejścia, czego  przykładem jest budynek, który wybudowaliśmy w miejscowości Brody.

zrealizowany obiekt z przestrzenią biurową

Zaplecze administracyjne posiada przeszkloną fasadę, przez którą widoczny jest hol główny i przestrzeń biurowa zlokalizowana na piętrze. Wiemy, że hale stalowe z przestrzenią socjalno-biurową, to często wizytówka firmy, dlatego też dbamy o ich estetykę oraz solidne wykończenie na równi z technologicznym aspektem budowy.

Budowa hali stalowej z biurem

Hale stalową z biurem budujemy zgodnie z ustandaryzowanym schematem  działania, podzielonym na kilka zasadniczych etapów . Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone spełnieniem wszystkich wymogów formalnych i skompletowaniem dokumentacji. Hala stalowa jest budynkiem trwale połączonym z gruntem, dlatego też niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie składamy w Urzędzie Miejskim lub Starostwie Powiatowym.

Załącznikami do wniosku są:

 • Część rysunkowa i opisowa projektu architektoniczno-budowlanego (wraz z projektem pomieszczenia biurowego).
 • Projekty branżowe, czyli opisy instalacji i charakterystyka energetyczna obiektu ( ta część może zostać dostarczona podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie).
 • Zaświadczenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy wydane przez Urząd Miasta bądź Gminy.
 • Warunki dostawy mediów.

Budowa hali stalowej z biurem jest specyficzna, ponieważ łączy dwie technologie. Różnicę stanowi przede wszystkim konstrukcja nośna części biurowej i roboczej. Wspólnym elementem są fundamenty. Hale stalowe z zapleczem socjalno-biurowym wznosi się na fundamentach bezpośrednich.

W ich skład wchodzą:

 • Stopy fundamentowe, które stanowią podstawę dla słupów fundamentowych (wykonane z betonu lub żelbetu).
 • Ławy fundamentowe, które są mogą być formowane zarówno w gruncie jak i ponad nim (za pomocą dedykowanych szalunków).
 • Płyty fundamentowe, pełniącą zbliżoną funkcję, co stopy fundamentowe, jednak są wylewane na całej powierzchni budynku.

Jak już wspomniano, specyfika hal stalowych z biurem wymaga zastosowania dwóch technologii konstrukcyjnych. Część przeznaczoną na biura, stanowi konstrukcja żelbetowo-murowa. Jej podstawą są słupy żelbetowe, które stanowią elementy nośne. Ściany mogą być wznoszone z bloczków lub pustaków. Ich spoiwem jest dedykowana dla danego materiału zaprawa. Takie rozwiązanie daje wiele możliwości formowania bryły budynku.

Największą zaletą konstrukcji żelbetowej jest fakt, że stanowi ona jednocześnie element nośny i termoizolacyjny obiektu. Szczególnie dobrą izolacyjność cieplną zapewniają stosowane przez nas pustaki ceramiczne. Obiekty biurowe docieplamy również dodatkową izolacją (zazwyczaj styropianem). 

Budowa konstrukcji żelbetowo-murowej jest skomplikowanym procesem. Transport materiałów (ze względu na ich gabaryty i masę) wymaga użycia specjalnych pojazdów Wznoszenie ścian za pomocą bloczków lub pustaków, wymaga precyzji i doświadczenia, dlatego też konstrukcje żelbetowe powstają dłużej niż stalowe.

Część przemysłową bądź magazynową wznosimy za pomocą konstrukcji stalowej. Jest ona zbudowana z takich elementów jak: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne. Poszczególne elementy są dobierane na podstawie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych. Jest to technologia pozwalająca na szybkie wzniesienie obiektu i co ważne, nie generuje odpadów budowlanych

Konstrukcja stalowa stanowi podstawę pod pozostałe elementy hali, czyli dach (izolowany bądź nieizolowany), poszycia ścian (izolacyjność analogiczna do dachu), stolarkę otworową oraz elementy wykończeniowe. 

estetyka i solidne wykończenie hali

Hale stalowe z zapleczem biurowym – korzyści

Połączenie przestrzeni magazynowej bądź produkcyjnej z zapleczem biurowym to ergonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie. Daje wiele możliwości oraz wyraźnie usprawnia procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Umożliwia szybki przepływ informacji i efektywną kontrolę procesu produkcyjnego.

Ponadto, zaplecze biurowe zlokalizowane przy hali produkcyjnej daje możliwość szybkiego reagowania na problemy w toku produkcji. Dla przykładu, podczas produkcji komponentów i półproduktów przeznaczonych dla automotive, można szybko zweryfikować ich zgodność z dokumentacją techniczną. Sam przepływ dokumentacji jest również ułatwiony. Inżynierowie mogą w krótkim czasie nanosić poprawki i dostarczać rysunki pracownikom produkcji.

Hale stalowe z zapleczem socjalno- biurowym a produkcja

Nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne wymagają innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Umiejscowienie przestrzeni biurowej przy obszarze produkcyjnym jest podstawą do wszelkich działań mających na celu optymalizację produkcji. W wielu podmiotach produkcyjnych wprowadzane są zasady Lean.

Lean management to zbiór zasad, które mają na celu usprawnienie organizacji przedsiębiorstwa i w konsekwencji zwiększenie jakości produktów. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa ulokowanie biur przy parku maszynowym. Dzięki temu, inżynierowie procesu mogą na bieżąco kontrolować przebieg produkcji.

Problemy zgłaszane przez pracowników linii produkcyjnych mogą być rozwiązywane w krótkim czasie. Ponadto, inżynierowie mają ciągły i pełny podgląd procesu  produkcyjnego. Umożliwia to jego optymalizację (np. standaryzację pracy wraz z określeniem norm czasowych). 

Zaplecze socjalno-biurowe w halach magazynowych

Magazyny to miejsca, w których bardzo często występuje dynamiczny przepływ towarów. Jako przykład mogą posłużyć obiekty magazynowo-logistyczne firm kurierskich. W takim przypadku, biura umiejscowione przy przestrzeniach, w których składuje się paczki, umożliwiają dokładną ewidencję przesyłek. Dzięki temu łatwo można zweryfikować błędy i nieścisłości w spisie towarów przechowywanych w danym obiekcie.

Pracownicy logistyczni mogą w prosty sposób sprawdzić gabaryty i specyfikę danego towaru a przesyłki zostać dokładniej zaplanowane. Warto również wspomnieć o halach stalowych, które bardzo często funkcjonują przy składach budowlanych. Dzięki przestrzeni biurowej stanowią one jednocześnie magazyn dla towarów oraz miejsce przyjmowania klientów, prowadzenia księgowości i koordynacji całego przedsięwzięcia. 

Hale komercyjne a zaplecza socjalno-biurowe

Hale stalowe są często miejscem, w którym odbywają się różnego rodzaju wystawy, pokazy czy też targi branżowe. Przedsięwzięcia te wymagają skrupulatnej organizacji, nie tylko przed danym wydarzeniem, ale przede wszystkim w jego trakcie. W takiej sytuacji, z pomocą przychodzą biura umiejscowione bezpośrednio przy obszarze, na którym odbywa się dane wydarzenie. Koordynatorzy eventu mają stały dostęp do zaplecza technicznego oraz mogą sprawnie nadzorować cały proces.

Warto zaznaczyć, że przepisy BHP czy też kodeks pracy często narzuca konieczność wygospodarowania zaplecza socjalnego bądź higieniczno-sanitarnego. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu oraz wydarzeń, które można potraktować, jako imprezy masowe bądź zgromadzenia. Hala stalowa z zapleczem socjalno-biurowym jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem. Popularność, którą zdobyły takie obiekty jest w pełni uzasadniona i zrozumiała.

Czy budowa tego typu hali jest trudna?

czy budowa jest trudna?

Budowa hali stalowej z zapleczem socjalno-biurowym to złożony proces proces. Jednak dzięki autorskim procedurom i wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie przeprowadzić go relatywnie szybko. Wykonaliśmy dziesiątki tego rodzaju budynków w Polsce i za granicą. Działamy sprawnie, wykorzystując wiedzę naszych konstruktorów, odpowiedni dobór komponentów oraz przede wszystkim znajomości przepisów prawa budowlanego i sztuki budowlanej.

Proces budowy jest kilkuetapowyi złożony, jednak doświadczony wykonawca dysponuje narzędziami i wiedzą, by przeprowadzić go sprawnie i w miarę możliwości szybko. Hale, których zasadniczą część stanowi konstrukcja stalowa powstają o wiele krócej niż tradycyjne budynki wzniesione w całości w technologii murowanej.

Hale stalowe z zapleczem biurowym szeroko wykorzystuje się w prawie każdej gałęzi przemysłu,  m.in. w przemyśle ciężkim, automotive, branży żywnościowej czy też meblarskiej. Takie rozwiązania są również popularne w firmach, które swoją działalność opierają na logistyce (np. firmy kurierskie). Hale stalowe z przestrzenią biurową można wykorzystać także jako obiekty handlowe (np. składy budowlane), wystawowe oraz o przeznaczeniu rekreacyjnym (np. do organizacji targów branżowych).

, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Hala produkcyjna stalowa - jak przebiega budowa, projektowanie i jakie są wymogi?

wpisy z bazy wiedzy

Hale sklepowe i usługowe: jak wznieść trwały handlowy obiekt stalowy?

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania