Baza wiedzy

Montaż hali stalowej krok po kroku – jak przebiega proces budowy hali w konstrukcji stalowej?

Jak przebiega proces budowy hali stalowej krok po kroku? Hale stalowe to obiekty budowlane, których proces powstawania jest ściśle określony i wynika z projektu budowlanego. Projekt opracowuje się dla każdej inwestycji indywidualnie, w zależności od potrzeb i docelowego przeznaczenia obiektu. Dopiero sporządzenie projektu pozwala na rozpoczęcie i przeprowadzenie prac budowlanych.

Krok 1 – Rozpoznanie potrzeb i dokumenty formalno-prawne

To bardzo istotny etap powstawania hali stalowej, który determinuje kształt całej inwestycji, dlatego warto poświęcić mu odpowiednią ilość uwagi. Najważniejsze pytania, na które należy odpowiedzieć, to:

Jaką funkcję ma spełniać budynek w konstrukcji stalowej (np. hala produkcyjna lub magazynowa)? Czy jest potrzeba wydzielenia segmentu administracyjno-biurowego? Czy należy uwzględnić dodatkowe funkcjonalności (np. odprowadzanie wilgoci, ogrzewanie, chłodzenie, magazynowanie wysokiego składowania?)
Czy firma zakłada w przyszłości zmianę profilu działalności lub rozbudowę obiektu? (wtedy projekt hali stalowej uwzględnia przeprowadzenie tego procesu w odpowiedni sposób)
Czy inwestor skompletował wszystkie niezbędne dokumenty? Czy status formalno-prawny gruntu pozwala na rozpoczęcie budowy? (sprawdza się między innymi zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy uzyskanie pozwolenia na budowę)

Ważną częścią procesu jest wizja lokalna terenu budowy. Bezpośrednie sprawdzenie terenu pozwala zminimalizować ryzyko błędu na etapie projektu i późniejszego montażu hali stalowej. Najważniejsze dokumenty, jakie należy pozyskać, to:

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)

mapa do celów projektowych (MDCP)

wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

warunki techniczne przyłączenia mediów (WTPM)

Krok 2 – Projekt

Analiza informacji uzyskanych podczas wywiadu z Klientem pozwala wybrać najbardziej adekwatne funkcjonalności i dostosować projekt do potrzeb i oczekiwań a także specyfiki branży, w której działa firma. Rozwiązania są spisywane w projekcie budowlano-wykonawczym. Każdy projekt składa się z dwóch zasadniczych części:

- Część opisowa (zawierająca informacje na temat cech fizycznych obiektu, materiałów, obciążeń i innych)
- Część wykonawcza (będąca konkretnym instruktażem wznoszenia hali krok po kroku. Ze szczególnym uwzględnieniem informacji o kolejności wykonywanych czynności)

Budując halę o wybranym przeznaczeniu (np. hale magazynowe, produkcyjne, komercyjne) należy tak zaplanować przestrzeń, by dobrze spełniała swoją funkcję (np. w halach komercyjnych układ architektoniczny umożliwia uzyskanie powierzchni sprzedażowej i usługowej, dobrze zsynchronizowanych z układem komunikacyjnym budynku). Dokumentacja projektowa zostaje następnie uzupełniona o infrastrukturę przynależną w postaci instalacji branżowych i technologicznych, pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz innych elementów - w przypadku hal komercyjnych: konstrukcji reklamowych.

Krok 3 – prace budowlane, montaż hali w konstrukcji stalowej

Rozpoczęcie budowy
Po skompletowaniu dokumentów oraz określenie ostatecznego kształtu projektu architektoniczno-budowlanego można rozpocząć prace budowlane. Najważniejszym dokumentem urzędowym jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez odpowiedni urząd. Start prac należy również zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), składając zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Na początku całego procesu wyznacza się również nadzór budowy, powołując kierownika budowy – uprawnionego specjalistę, który będzie prowadził kontrolę nad kolejnymi etapami prac, zgodnie ze wskazanym w prawie budowlanym, niezbywalnym zakresem obowiązków, na które składa się między innymi: przejęcie placu budowy od inwestora, zapewnienie bezpieczeństwa placu budowy, prowadzenie i kontrola dokumentacji, prawidłowe geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonywanie zadań określonych w dzienniku budowy.

Proces budowy hali stalowej
Jako pierwsze przeprowadza się prace ziemne (takie jak wymiana i stabilizacja gruntu, odwodnienie terenu oraz utylizacja nieużytków), które odpowiednio przeprowadzone pozwalają na położenie fundamentów. W zależności od stabilności podłoża kładzie się fundamenty bezpośrednie (przekazujące obciążenia na grunt) lub głębokie (przekazujące obciążenia pośrednio).

Kolejnym etapem wznoszenia hali jest wzniesienie konstrukcji:
·- żelbetowo-murowej (którą tworzą ściany nośne i działowe, trzpienie, nadproża, słupy a także schody i balkony)
- stalowej (takie elementy jak: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne)

Poprawnie postawiony szkielet konstrukcji stalowej umożliwia położenie dachu. Wykonuje się go najczęściej z blach trapezowych lub falistych. W zależności od potrzeb obudowę dachu można wykonać jako izolowaną (z płyt warstwowych lub w formie dachu membranowego) lub nieizolowaną. W projekcie określa się również czy dach należy wyposażyć w system odwodnienia – grawitacyjny (zewnętrzny) lub podciśnieniowy (wewnętrzny).

Kolejnym etapem jest wykończenie i obudowa ścian –  w wariancie izolowanym (np. z płyt warstwowych, kasetonów elewacyjnych i płyt kompozytowych w formie elewacji wentylowanej) lub nieizolowanym w formie blach trapezowych. Następnie przeprowadza się montaż stolarki, instalację drzwi, bram, wykonanie doków załadunkowych, okien, witryn i fasad czy klap oddymiających i dalej – prowadzi się obróbki blacharskie (posadzkowe, dachowe i ścienne) oraz wylewa posadzki (tradycyjne cementowe lub betonowe i epoksydowe).

Na odpowiednim etapie zaawansowania prac, budynek wyposaża się w instalacje branżowe. Najczęściej są to instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne. W zależności od przeznaczenia hali, instaluje się również układy chłodnicze, gazowe czy telekomunikacyjne.

Kiedy hala stalowa zostanie wybudowana zgodnie z założeniami określonymi w projekcie, przystępuje się do prac wykończeniowych (malowanie ścian, sufitów, dostosowywanie podłóg) oraz przeprowadza się prace związane z zagospodarowanie terenu – ogrodzenie, parkingi, drogi, ciągi piesze, zieleńce, zgodnie z życzeniem inwestora.

Budowa hali stalowej to wieloetapowy proces, jednak umiejętnie zaplanowany skutkuje postawieniem funkcjonalnego obiektu relatywnie szybko i relatywnie niskim kosztem. Budynki w konstrukcji stalowe są nie tylko tańsze i prostsze w budowie od typowych obiektów murowanych, ale również bardziej estetyczne. Co istotne, postawienie hali stalowej można przeprowadzić całkowicie zdalnie, bez udziału inwestora. ASBO oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa – od pozyskania wymaganej dokumentacji po powykonawcze przygotowanie terenu.

Montaż hali stalowej

Konrad Biarda, Doradca Techniczny, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?

wpisy z bazy wiedzy

Generalne wykonawstwo: co robi generalny wykonawca inwestycji budowlanych i jaka jest definicja?

wpisy z bazy wiedzy

Hala stalowa z biurem: czy takie rozwiązanie się sprawdza i czy budowa jest trudna?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


    Więcej

    Pliki

    Do pobrania