projekt hali ASBO
Baza wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?

Co powinien zawierać projekt hali stalowej, jaki udział w jego tworzeniu ma inwestor i co kształtuje jego koszt? Przybliżamy szczegóły i istotne elementy.

W tej publikacji — spis treści:

1. Po co projekt hali stalowej?
2. Projekt hali stalowej a formalności
3. Co zawiera dobry projekt hali stalowej i jaki wpływ na to ma inwestor?
4. Ile kosztuje projekt hali stalowej?


Przed przystąpieniem do realizacji hali stalowej, kluczowym krokiem jest odpowiednie przygotowanie projektu. W niniejszym artykule przyjrzymy się z bliska, co powinien zawierać kompleksowy projekt hali stalowej oraz jakie są związane z nim koszty. W taki sposób przedstawimy aspekty, które pomogą inwestorom, architektom i wykonawcom skutecznie zrealizować ten typ budowy.

Po co projekt hali stalowej?

Planując budowę hali stalowej, niezbędne jest uzyskanie określonych dokumentów przed przystąpieniem do inwestycji. Wśród wymaganych formalności, na samym szczycie listy znajduje się pozwolenie na budowę.

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, wymagane jest dostarczenie kompletnego zestawu dokumentów. Obejmuje to wniosek o pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany (nie jest to projekt wykonawczy hali stalowej). Dodatkowo, konieczne są oświadczenia od projektanta lub biura projektowego, potwierdzające zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Istotne jest także oświadczenie od projektanta, który dokładnie sprawdził projekt pod kątem zgodności z przepisami i normami.

W przypadku obszarów chronionych, niezbędna jest zgoda na realizację inwestycji. Również mapa do celów projektowych oraz kosztorys inwestorski są istotnymi elementami dokumentacji.

Wszystkie te dokumenty mają kluczowe znaczenie w procesie oceny i zatwierdzenia planowanej inwestycji budowlanej, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami oraz standardami technicznymi.

Projekt hali stalowej a formalności

formalności przy projekcie hali stalowej

Projekt budowlany hali stalowej to kompleksowy zestaw dokumentów odgrywający kluczową rolę w procesie planowania i wdrażania inwestycji budowlanych. Jest to szczegółowy plan definiujący, jak zostanie zrealizowany dany obiekt, jaka będzie jego forma oraz jakie cele będzie spełniać.

Projekt ten obejmuje trzy główne składniki, z których każdy pełni istotną funkcję w procesie inwestycyjnym.

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. W ramach tego projektu skupiamy się na efektywnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Obejmuje on informacje o: granicach działki, obiektach już istniejących i planowanych, a także o infrastrukturze terenu, uzbrojeniu w media, drogach, terenach zielonych. Projekt ten uwzględnia także plany związane z odprowadzaniem ścieków, układem komunikacyjnym i zazielenieniem, będąc fundamentem dla przyszłych zmian na obszarze inwestycji.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany. Stanowi centralny punkt dokumentacji, koncentrując się na aspektach estetycznych i funkcjonalnych planowanych obiektów. Jest to przewodnik definiujący układ przestrzenny, formę architektoniczną, funkcje pomieszczeń oraz zastosowane materiały. Projekt ten uwzględnia także kwestie związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, elementy ekologiczne i aspekty techniczne.
 3. Projekt techniczny. To obszerna sekcja dokumentacji zawierająca szczegółowe informacje techniczne związane z konstrukcją i funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Obejmuje rozwiązania konstrukcyjne (projekt konstrukcji stalowej hali), obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, charakterystyki energetyczne oraz geotechniczne warunki posadowienia.

Czym jest projekt techniczny?

Projekt techniczny, jako kluczowy element dokumentacji budowlanej, odgrywa fundamentalną rolę w kompleksowym procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanej. Jego głównym celem jest nie tylko stworzenie wizualnej koncepcji planowanego obiektu, ale także dostarczenie szczegółowych i technicznych wytycznych dotyczących każdego aspektu budowy.

 • W skład projektu technicznego wchodzi szereg istotnych elementów, zaczynając od projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych obiektu. Te informacje obejmują nie tylko plany architektoniczne, ale także rysunki techniczne oraz specyfikacje materiałów, precyzyjnie określając, jakie konstrukcje zostaną zastosowane, jakie będą ich wymiary i parametry, oraz jakie obciążenia obiekt będzie musiał wytrzymać. Element ten jest niezbędny dla zapewnienia nie tylko estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i trwałości całej struktury.
 • Kolejnym elementem są projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe, obejmujące dokładny wybór konkretnych materiałów budowlanych oraz technologii instalacyjnych, takich jak systemy elektryczne czy hydrauliczne. Kluczowe jest, aby zastosowane rozwiązania były zgodne z obowiązującymi normami i standardami oraz spełniały oczekiwania inwestora.
 • W przypadku obszarów o szczególnych warunkach geologicznych, projekt techniczny może zawierać dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia. Te informacje precyzyjnie opisują warunki gruntowe, głębokość zwierciadła wód gruntowych i inne czynniki mające wpływ na fundamenty i stabilność budynku.
 • Wreszcie, projekt techniczny może obejmować dodatkowe opracowania projektowe, dostosowane do konkretnych potrzeb inwestycji. Mogą to być dokumenty związane z instalacjami specjalistycznymi, systemami bezpieczeństwa, ochroną środowiska czy innymi szczegółowymi aspektami projektu.

Należy zaznaczyć, że do uzyskania pozwolenia na budowę projekt techniczny nie jest wymagany. Można go przekazać bezpośrednio kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nie ma potrzeby konsultacji projektu technicznego pod kątem MPZP lub WZ. Zaleca się jednak skonsultowanie projektu pod kątem prawidłowości jego wykonania z wytycznymi architekta, takimi jak wymiary zewnętrzne, wysokości użytkowe, zgodność stolarki otworowej z architekturą.

Co zawiera dobry projekt hali stalowej i jaki wpływ na to ma inwestor?

dach w hali stalowej

Projekt hali stalowej ASBO zawsze jest dostosowany do potrzeb indywidualnych inwestora. Klient ma wpływ na wiele elementów takiego projektu, od powierzchni obiektu po najmniejsze szczegóły estetyczne i funkcjonalne.

 • Jednym z najważniejszych punktów podczas projektowania hali stalowej jest wybór stopnia izolacyjności obiektu. W tym przypadku decydujące jest to, z jakiego materiału zostaną wykonane ściany i dach.
 • W zależności od oczekiwań inwestora i funkcji, jaką ma spełniać hala, wybieramy pomiędzy dwoma głównymi wariantami konstrukcyjnymi dachu. Pierwszy z nich to dach nieizolowany, którego poszycie stanowi blacha trapezowa. Stosujemy go w halach, gdzie utrzymanie określonej temperatury wewnątrz nie jest priorytetem, np. w hangarach czy magazynach towarów odpornych na wilgoć. Drugą opcją jest dach izolowany, który realizujemy przy użyciu płyt warstwowych lub jako dach membranowy, tzw. dach płaski. Płyty warstwowe posiadają zintegrowane ocieplenie między warstwami, natomiast dach membranowy to wielowarstwowy dach, którego szczelność zapewnia zgrzewana na gorąco wysokiej jakości membrana z atestem NRO. Dach ten może być wyposażony w system odwodnienia grawitacyjnego lub podciśnieniowego.
 • W przypadku ścian, sytuacja jest analogiczna. Ściany nieizolowane to ściany z blachy trapezowej, natomiast w przypadku ścian izolowanych stosujemy najczęściej płyty warstwowe. Ściany izolowane charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co ma znaczenie szczególnie w przypadku przechowywania produktów wymagających utrzymania określonej temperatury, jak artykuły spożywcze.
 • Oprócz kwestii związanych z izolacyjnością ścian i dachu, inwestor stoi także przed szeregiem istotnych decyzji dotyczących innych aspektów projektu. Jednym z kluczowych zagadnień jest rozmieszczenie oraz ilość stolarki otworowej, czyli okien, bram i drzwi, co ma istotny wpływ na optymalne doświetlenie, wentylację i funkcjonalność hali.
 • Decyzje dotyczące rodzaju posadzek wpływają nie tylko na estetykę, lecz także na funkcjonalność pomieszczeń. Dodatkowo, inwestor musi podjąć decyzje dotyczące instalacji branżowych i technologicznych, takich jak systemy elektryczne, hydrauliczne, grzewcze czy wentylacyjne. Optymalne zaplanowanie tych elementów jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania budynku oraz spełnienia konkretnych wymagań technologicznych.

W skrócie, inwestor musi uwzględnić wiele czynników, takich jak ergonomia, efektywność energetyczna, a także specyficzne potrzeby związane z przeznaczeniem hali czy budynku. Podjęcie właściwych decyzji w tych obszarach ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnego rezultatu końcowego.

Ile kosztuje projekt hali stalowej?

koszt projektu hali stalowej

Hala stalowa wymaga pozwolenia na budowę, a proces ten obejmuje zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie trzeba dostarczać projektu technicznego. Niemniej jednak zgodnie z prawem budowlanym projekt techniczny powinien być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor musi przygotować projekt techniczny zgodny z powyższymi dokumentami i dołączyć do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac oświadczenie od projektanta oraz projektanta sprawdzającego. To wszystko ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem budowy.

Koszt projektu hali magazynowej lub produkcyjnej może znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar hali, zastosowane technologie, wyposażenie, lokalizacja, a także renoma i doświadczenie firmy projektowej. Ceny mogą być również różne w zależności od regionu i rynku budowlanego.

Ile płaci się za projekt hali stalowej? Projekt hali stalowej obejmuje szereg kosztów, w tym wynagrodzenie dla projektanta, koszty materiałów, usług inżynierskich oraz ewentualne opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i certyfikatów. W związku z tym koszt projektu hali stalowej może wynieść od kilku do kilkunastu procent całkowitego kosztu budowy hali.

Aby uzyskać dokładną wycenę projektu hali stalowej, zalecamy skonsultowanie się doradcami ASBO. Na podstawie wywiadu z inwestorem będą oni w stanie dokładnie ocenić wymagania inwestycji, dostosować projekt do indywidualnych potrzeb, a także dostarczyć precyzyjną wycenę kosztów.

Natomiast warto wiedzieć, że przy zakupie hali stalowej ASBO, klient zawsze otrzymuje od nas bezpłatnie techniczny branży konstrukcyjnej w zakresie konstrukcji stalowej i fundamentów.

, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Hala produkcyjna stalowa - jak przebiega budowa, projektowanie i jakie są wymogi?

wpisy z bazy wiedzy

Hale sklepowe i usługowe: jak wznieść trwały handlowy obiekt stalowy?

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania