Baza wiedzy

Hale komercyjne i markety — jak są zbudowane?

Charakterystyka hal stalowych o przeznaczeniu komercyjnym

Hale stalowe są bardzo popularne w branży handlowej, przede wszystkim ze względu na relatywnie krótki czas budowy (market o średniej powierzchni od 1500 do 2500 można wybudować nawet w 6 miesięcy), możliwość dostosowania do potrzeb (łatwa rozbudowa, dostosowanie bram i doków przeładunkowych do profilu działalności) oraz niską cenę w porównaniu do tradycyjnych budynków murowanych.    

Specyfika hal stalowych o przeznaczeniu komercyjnym

Hale stalowe charakteryzują się znacznie prostszą konstrukcją w porównaniu do tradycyjnych budynków murowanych. Podstawą hali są fundamenty (bezpośrednie lub głębokie), sam budynek natomiast tworzą wymienione elementy:

 • Konstrukcja stalowa - słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne.
 • Dach – izolowany lub nieizolowany.
 • Elementy obudowujące ściany – mogą być wykonane z różnorodnych materiałów izolowanych lub nieizolowanych.
 • Stolarka – drzwi, okna, bramy, witryny, fasady, itd.
 • Posadzka.
 • Instalacje branżowe oraz technologiczne.
 • Opcjonalnie: konstrukcja żelbetowo-murowa - ściany nośne i działowe, trzpienie, nadproża, słupy, schody i balkony.

O tym jakie rozwiązania zostaną zastosowane w konkretnej hali, decyduje przede wszystkim jej przeznaczenie. W zależności od funkcji, dobieramy konkretny zestaw materiałów i elementy infrastruktury (np. instalację telekomunikacyjną, pneumatyczną, klimatyzację, system ogrzewania) oraz określamy zakres prac wykończeniowych.

Priorytetem przy projektowaniu hali stalowej o przeznaczeniu komercyjnym jest zaplanowanie przestrzeni, które pozwoli prowadzić działalność handlową w optymalny sposób. Osiągamy to m.in przez odpowiednio zaplanowane ciągi komunikacyjne, punkty odbioru dostaw, systemy ogrzewania czy wentylacji.

Proces powstawania komercyjnych hal stalowych

Jako doświadczony producent hal stalowych wypracowaliśmy zestaw kroków, które gwarantują rzetelną i szybką realizację inwestycji. Pierwszym etapem jest wywiad z inwestorem oraz rozpoznanie potrzeb, a także wizja lokalna obszaru budowy i analiza dostępnych rozwiązań. Następnie kompletujemy niezbędną dokumentację formalno- prawną:

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
 • Mapa przeznaczona do celów projektowych.
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Warunki techniczne przyłączenia mediów.

Powyższe dokumenty są dostępne w odpowiednich wydziałach urzędu miasta lub gminy i w ramach kompleksowej obsługi pozyskujemy je dla naszych klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces formalny w imieniu inwestora, w najkrótszym możliwym czasie. 

Po skompletowaniu dokumentów przechodzimy do nakreślenia koncepcji oraz przygotowania projektu właściwego. Przy opracowaniu koncepcji przydatne mogą być wyniki z analizy chłonności terenu oraz z badania geotechnicznego podłoża. Po akceptacji projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, można przystąpić do prac.

Przed położeniem fundamentów, należy zadbać o takie aspekty jak stabilizacja i odwodnienie gruntu, dlatego w większości przypadków, niezbędne są wstępne roboty ziemne. Kolejny etap to wznoszenie konstrukcji stalowej. Wzniesiona konstrukcja jest podstawą dla dachu, który dla budynków komercyjnych wykonujemy z izolowanych płyt warstwowych. Dach może być również wyposażony w system odwodnienia grawitacyjnego lub podciśnieniowego. 

Kolejny etap to obudowa ścian w wariancie izolowanym. Jednym z końcowych etapów wykończeniowych jest montaż stolarki. Tutaj bardzo ważne jest przeznaczenie hali. W zależności od branży, takie elementy jak okna czy bramy mogą mieć różne gabaryty i specyfikację techniczną.

Ostatnim etapem prac budowlanych są obróbki blacharskie oraz przygotowanie posadzki. Następnie  hala może zostać wyposażona w instalacje branżowe i technologiczne (takie jak instalacja elektryczna, sanitarna czy telekomunikacyjna - w zależności od przeznaczenia budynku).

Hale stalowe komercyjne powinny być przygotowane na przebywanie w nich dużej ilości osób w jednej chwili, dlatego też należy zadbać o odpowiednią wentylację oraz instalację kanalizacyjną. Ponadto, jeśli hala ma funkcjonować cały rok, niezbędne jest ogrzewanie. Dla komfortu użytkowników oraz sprawnego działania hali, konieczne będą instalacje telekomunikacyjne. W przypadku marketów i hal komercyjnych należy również pamiętać, aby podczas prac wykończeniowych, dostosować obiekt do bezpiecznego przemieszczania się osób (wyznaczone szlaki komunikacyjne) oraz zasad BHP i przeciwpożarowych.

Zastosowanie

Hale stalowe to niezwykle uniwersalne obiekty. Dzięki temu, że są tańsze od tradycyjnych budynków murowanych a czas ich realizacji jest krótszy, znalazły zastosowanie jako markety oraz składy budowlane. Hale są również bardzo ergonomiczne, nie posiadają ograniczeń powierzchniowych a ich rozbudowa wymaga relatywnie niewielkich nakładów pracy i kosztów. Wszystko to sprawia, że budownictwo w branży handlowej opiera się przede wszystkim na lekkich halach stalowych, a tradycyjne budynki murowane są stopniowo wypierane z rynku.

KONRAD BIARDA, DORADCA TECHNICZNY, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Hala produkcyjna stalowa - jak przebiega budowa, projektowanie i jakie są wymogi?

wpisy z bazy wiedzy

Hale sklepowe i usługowe: jak wznieść trwały handlowy obiekt stalowy?

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania