hala stalowa
Baza wiedzy

Hale stalowe i konstrukcje stalowe — projektowanie i budowa z ASBO

Kompendium wiedzy o halach stalowych

Wznoszenie hali stalowej to wieloetapowy proces, w którym każdy kolejny krok jest dokładnie zaplanowany i nadzorowany przez nasz doświadczony zespół projektantów, konstruktorów oraz kierowników budowy.

Przez 11 lat działalności, zrealizowaliśmy dziesiątki inwestycji w Polsce i za granicą. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, jak istotny w procesie powstawania hali jest dialog z klientem i zbadanie jego potrzeb. Łącząc tę wiedzę z wykonawstwem najwyższej jakości, możemy zagwarantować realizację inwestycji  dostosowaną do preferencji klienta i wymagań branży, w której prowadzi działalność.

 • W jaki sposób powstają nasze hale?
 • Od czego zacząć i jak zaplanować poszczególne etapy, tak by proces odbył się możliwie najszybciej i z zachowaniem najwyższej jakości wykonania?

Proces powstawania hali

Jesteśmy producentem hal stalowych z wieloletnim doświadczeniem, dlatego wypracowaliśmy autorski zestaw działań, pozwalający zaplanować i zrealizować inwestycję w możliwie najkrótszym czasie i w sposób możliwie najlepiej zoptymalizowany, z zachowaniem najwyższej jakości.

Budowę hali stalowej przeprowadzamy w kilku zasadniczych etapach:

1 Rozpoznanie potrzeb inwestora – jest to newralgiczny krok, ponieważ rozpatrujemy zarówno ustalenia dotyczące specyfikacji technicznej hali jak również spoglądamy na projekt z perspektywy potrzeb biznesowych.

Podstawowe pytanie, od którego zaczyna się cały proces, brzmi: jaką funkcję będzie pełnił obiekt (hala magazynowa, produkcyjna czy może komercyjna)?.

Klient określa wymagania dotyczące hali, wraz z zapotrzebowaniem na dodatkowy osprzęt (np. instalacje grzewcze, wentylacje, izolowane ściany i dach). Ważne są także wszelkie kwestie formalno-prawne (między innymi zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Etap ten obejmuje również wizję lokalną na terenie przyszłej budowy, co pozwala ograniczyć możliwość pojawienia się nieprzewidzianych przeszkód (np. zbyt bliska odległość linii wysokiego napięcia czy też występowanie gruntów osuwiskowych).

2Kompletacja niezbędnych dokumentów – aby przystąpić do dalszych działań należy skompletować dokumentację formalno-prawną.

Zaliczają się do niej:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT),
 • mapa do celów projektowych (MDCP),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
 • warunki techniczne przyłączenia mediów (WTPM).

Powyższe dokumenty można uzyskać w Starostwie powiatowym oraz u operatorów odpowiedzialnych za dostarczanie mediów. W ramach kompleksowej współpracy,  zajmujemy się dopełnieniem niezbędnych formalności w imieniu klienta. 

3Projekt hali stalowej – halę projektujemy zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez inwestora oraz normami określonymi przez prawo budowlane. Gotowy projekt składany jest w Urzędzie Nadzoru Budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sam projekt składa się z dwóch części: opisu technicznego oraz części rysunkowej.

Niezależnie od formalnego projektu, by zobrazować inwestorowi, jak będzie wyglądała jego przyszła hala stalowa, przygotowujemy wizualizację 3D obiektu. Każdy nasz klient ma możliwość dokładnie obejrzeć projektowany budynek - z  zewnątrz oraz wewnątrz, z każdej perspektywy.

To bardzo ważny element całego procesu, ponieważ pozwala dokładnie obejrzeć inwestycję jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych - tym samym ewentualne zmiany możemy wprowadzić na etapie projektu. Dzięki temu zabezpieczamy inwestora przed dodatkowymi kosztami (wprowadzanie zmian, gdy prace budowlane są już w zaawansowanym stadium, jest bez porównania droższe niż przeprowadzenie ich na etapie tworzenia projektu).

4Prace budowlane oraz specyfika hal stalowych – zakres prac oraz charakterystykę dobieranych rozwiązań opisujemy poniżej:

Prace ziemne i fundamenty

Pierwszym etapem budowy hal stalowych są prace ziemnie. Przeprowadzona wcześniej wizja lokalna często wykazuje, że niezbędne jest wyrównanie gruntu, wykonanie odwodnienia czy też stabilizacja terenu. Dopiero odpowiednio przygotowane podłoże pozwala zbudować fundamenty, które stanowią podstawę dla konstrukcji stalowej.

Fundamenty mogą być wykonane jako:

 • fundamenty bezpośrednie,
 • fundamenty głębokie.

Fundamenty bezpośrednie charakteryzują się posadowieniem całej ich płaszczyzny bezpośrednio na gruncie budowlanym nośnym. Dzięki tej technologii obciążenia są przekazywane poprzez powierzchnię podstawy. W skład fundamentów bezpośrednich wchodzą stopy (stanowiące podstawę dla słupów fundamentowych, wykonane są z betonu lub żelbetu), ławy (najbardziej popularny sposób fundamentowania, mogą być wylewane na gruncie lub w wykopie) i płyty fundamentowe (spełniające podobną rolę jak stopy, wylewane jednak na całej powierzchni budynku). Fundamenty głębokie natomiast, przekazują obciążenia pośrednio, m.in. poprzez słupy fundamentowe (zazwyczaj wykonane z prefabrykatów).

W większości przypadków, nie ma konieczności stosowania fundamentów głębokich. Pierwszym etapem wykonywania fundamentów bezpośrednich jest wytyczenie obiektu. Geodeta wytycza osie i punkty charakterystyczne budynku (np. wewnętrzne ściany nośne). 

Drugi etap to wykonanie szalunków. W przypadku ław fundamentowych, wykonuje się najczęściej szalunki ziemne (gdy grunt jest spoisty) lub drewniane (dla gruntu gorszej jakości). Szalunki ziemne to nic innego, jak wykopy o odpowiedniej głębokości i szerokości. Jeśli tego typu szalunki są niemożliwe do zrealizowania (np. przez obsypującą się ziemię), wtedy należy wykonać drugi wariant. 

Kolejnym krokiem jest ułożenie między szalunkami prętów stalowych czyli zbrojenia. Po przygotowaniu zbrojenia można przystąpić do zalewania ław czy też płyty fundamentowej betonem. Słupy wykonuje się analogicznie (wyznaczenie lokalizacji, szalunki, zbrojenie oraz wylewanie betonu), z tą różnicą, że umiejscawia się je na powierzchni przygotowanych wcześniej stóp.

Konstrukcja hali stalowej

Po wykonaniu fundamentów, przechodzimy do montażu konstrukcji hali, którą także można wykonać na dwa sposoby:

 1. 1. konstrukcja stalowa (słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne),
 2. 2. opcjonalnie/uzupełniająco: konstrukcja żelbetowo-murowa (ściany nośne i działowe, trzpienie, nadproża, słupy, wieńce, stropy, schody i balkony). Ten rodzaj konstrukcji stosuje się na życzenie inwestora, najczęściej dla części administracyjno-biurowej budynku.


Konstrukcja żelbetowo-murowa to połączenie szkieletu żelbetowego oraz materiałów ściennych, takich jak pustaki. Natomiast najbardziej istotnym elementem każdej hali jest konstrukcja stalowa.

W uproszczeniu, konstrukcja stalowa to obiekt budowlany, który dzięki elementom nośnym wykonanym ze stali (takimi jak słupy), przekazuje obciążenia na fundamenty. Dokładne informacje o budowie konstrukcji określamy w specyfikacji technicznej, która jest częścią projektu budowlanego. Wznoszone przez nas konstrukcje są kwasoodporne i zabezpieczone przed korozją.

Budowa dachu

Po wzniesieniu konstrukcji stalowej, możemy przystąpić do montażu dachu. 

budowa dachu hali stalowej

W zależności od potrzeb inwestora i przeznaczenia hali, wybieramy jeden z dwóch wariantów:

 1. 1. dach izolowany,
 2. 2. dach nieizolowany.

Poszyciem dachu nieizolowanego jest blacha trapezowa lub falista. Zastosowanie tego materiału wiąże się ze stratami ciepła (wysoki współczynniki przenikania ciepła), dlatego stosujemy go w halach, których przeznaczenie nie zakłada utrzymywania określonej temperatury wewnątrz (np. w hangarach czy magazynach towarów odpornych na wilgoć).

Dach izolowany natomiast budujemy przy użyciu płyt warstwowych lub jako dach membranowy. Płyty warstwowe posiadają zintegrowane ocieplenie (znajdujące się w przestrzeni międzypłytowej), natomiast dach membranowy to izolowane pokrycie wykonane najczęściej z PVC (jego największą zaletą jest niewielka waga). Jeśli projekt tego wymaga, dach wyposażamy w odwodnienie grawitacyjne lub podciśnieniowe. 

Budowa ścian

Po zakończeniu montażu dachu, przystępujemy do obudowy ścian, które również - w zależności od potrzeb - stosujemy w wariancie izolowanym lub nieizolowanym. Poszyciem ścian nieizolowanych jest blacha trapezowa, natomiast w przypadku ścian izolowanych, jako obudowę wykorzystujemy płyty warstwowe, kasetony elewacyjne bądź płyty kompozytowe.

Montowane przez nas ściany izolowane cechują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Pozwala to utrzymać właściwą temperaturę wewnątrz obiektu, co jest bardzo ważne podczas magazynowania na przykład artykułów spożywczych, płodów rolnych, warzyw oraz owoców.

Stolarka otworowa

Tak obudowana hala to dopiero początek dostosowywania jej do wymogów klienta. W tym kontekście bardzo ważna jest stolarka otworowa. Bramy oraz okna różnią się od siebie w zależności od zastosowania hali.

stolarka otworowa hali

W obiektach magazynowych montowane są szerokie bramy wraz z dokami załadunkowymi. Często dotyczy to również hal produkcyjnych.

Natomiast markety i hale komercyjne muszą zostać dostosowane zarówno do wzmożonego ruchu ludzi jak i transportu materiałów o dużych rozmiarach (takich jak gabloty i regały).

Przy doborze stolarki okiennej, oprócz izolacyjności, bierzemy pod uwagę specjalne życzenia klienta (np. wyższą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne czy warunki atmosferyczne - co realizujemy poprzez zastosowanie stolarki aluminiowej).

W obręb prac z zakresu stolarki wchodzą również: 

 • witryny i fasady,
 • nieizolowane świetliki dachowe płaskie,
 • izolowane świetliki dachowe kopułowe (klasyczne i z funkcją przewietrzania),
 • klapy oddymiające.

Instalacje branżowe

Jak już wcześniej wspomniano, lekkie hale stalowe są uniwersalnymi obiektami. Wynika to z możliwości wyposażenia ich w zróżnicowane instalacje branżowe a przez to dostosowanie budowy do dowolnego przeznaczenia. Podstawą jest instalacja elektryczna, która jest nieodzowna w większości zastosowań hali. Na życzenie klienta, obiekt wyposażamy w agregat prądotwórczy czy nawet instalację fotowoltaiczną. W drugim przypadku, uwzględniamy to już podczas obliczeń konstrukcyjnych, na etapie projektowania hali stalowej. Hale komercyjne i markety z kolei, zawsze należy wyposażyć w instalacje sanitarne, kanalizacyjne i grzewcze, z uwagi na możliwość przebywania w nich znacznej ilości ludzi.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w halach montujemy wentylację oraz instalację piorunochronną. W halach produkcyjnych, w których występuje duże zapylenie (np. linie produkcyjne drewnianej stolarki okiennej), montujemy wentylację mechaniczną. Aby zarządzanie procesami zachodzącymi w hali było efektywne, niezbędny jest również montaż instalacji telekomunikacyjnej, zarówno w części produkcyjnej jak i administracyjnej.

Posadzki

Istotnym etapem budowy jest przygotowanie posadzki, której nośność i wytrzymałość muszą odpowiadać maszynom lub regałom, które zapełnią halę. I na tym etapie o wyborze rozwiązań decyduje przyszłe zastosowanie hali. W obiektach produkcyjnych posadzki przystosowujemy do ciężkich obrabiarek, natomiast w części administracyjnej możemy zastosować materiały o mniejszej odporności na nacisk).

Najczęściej stosujemy jeden z trzech rodzajów posadzek:

 • 1. tradycyjne cementowe, 
 • 2. przemysłowe betonowe,
 • 3. epoksydowe.


Jednym z ostatnich etapów robót, które prowadzimy na placu budowy, są obróbki blacharskie. Obejmują  takie prace jak uszczelnianie okien połaciowych (świetlików), zabezpieczanie drzwi i bram oraz izolowanie wszystkich elementów narażonych na działanie wilgoci.

Jako producent hal stalowych z bogatym doświadczeniem, w ramach kompleksowej obsługi oferujemy naszym klientom pełen zakres prac wykończeniowych (np. malowanie ścian) oraz zagospodarowanie otoczenia (np. przygotowanie dróg transportowych, parkingów czy nawet zadbanie o zieleń wokół hali).

Zastosowanie hal stalowych

 Hale w konstrukcji stalowej znalazły zastosowanie jako:

 • hale stalowe magazynowe,
 • hale produkcyjne,
 • hale komercyjne.

Czym charakteryzują się hale dostosowane do konkretnej funkcji? 

Hale magazynowe

Wytrzymałe konstrukcje stalowe umożliwiają zbudowanie obiektu, który  będzie pełnił funkcję magazynu wysokiego składowania (powyżej 7,2 metra). Jest to wariant, który pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku.

Magazyny tego rodzaju budujemy dla wielu branż. Dobrym przykładem są firmy kurierskie. To właśnie w magazynach o dużej wysokości, połączonych z dyspozytornią, odbywa się logistyka związana z przewozem przesyłek. Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni umożliwia efektywne składowanie oraz bardzo dokładną ewidencję towarów, co jest nieodzowne tego typu przedsiębiorstwach. 

O możliwości dostosowania obiektu do konkretnego rodzaju działalności, świadczy popularność hal stalowych, które funkcjonują jako chłodnie. Poszycia z płyt warstwowych oraz instalacje chłodnicze umożliwiają kontrolę temperatury wewnątrz obiektu, co pozwala na składowanie towarów wymagających specjalnych warunków. Halom stalowym zaufały nawet tak zaawansowane branże jak przemysł ciężki oraz militaria. Z powodzeniem służą jako magazyny sprzętu czy też hangary dla pojazdów ciężkich. Dobrym przykładem są lotniska wojskowe, które wykorzystują hale stalowe nie tylko jako garaże dla maszyn, ale również jako budynki administracyjne czy też centra logistyczne.

Zobacz przykładową realizację hali magazynowej ASBO w Kańkowie:

Hala stalowa magazynowa w Kańkowie — zdjęcie 1
Hala magazynowa w Kańkowie — zdjęcie 2
Hala magazynowa w Kańkowie — zdjęcie 3

Hale produkcyjne

Lekkie hale stalowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto planuje uruchomienie lub przeniesienie czy modernizację linii produkcyjnej. Obiekty te możemy dostosować do każdego typu produkcji, niezależnie od skali działania (w ofercie ASBO znajdują się zarówno małe hale stalowe jak i duże - obiekty budujemy praktycznie bez ograniczeń, jeśli chodzi o powierzchnię). Wynika to z możliwości uzbrojenia budynku w zróżnicowane instalacje branżowe (od chłodnic po instalacje pneumatyczne).

W halach można prowadzić zarówno produkcję seryjną (możliwość wyposażenia w podajniki taśmowe) jak i jednostkową. Hale produkcyjne w konstrukcji stalowej mogą być wyposażane w ciężkie sprzęty obróbkowe oraz w precyzyjne maszyny (takie jak np. ramiona spawalnicze).

Zobacz przykładową realizację hali produkcyjnej w Krościenku:

Hala produkcyjna w Krościenku
Hala produkcyjna w Krościenku — zdjęcie 2
Hala produkcyjna w Krościenku — zdjęcie 3

Hale komercyjne, markety

Łatwo zauważyć prawidłowość, że markety i składy budowlane organizowane są dziś nie w budynkach murowanych, lecz w halach stalowych. Decyduje o tym niższy koszt inwestycji i uniwersalność (możliwość dostosowania do potrzeb) takich obiektów. Hale stalowe komercyjne nie mają ograniczeń powierzchniowych oraz często ich integralną częścią są pomieszczenia administracyjne. Dzięki temu, całe przedsięwzięcie może być realizowane w jednym obiekcie. Hale stalowe funkcjonują również jako miejsca wystaw i targów. Wyposażone w odpowiednie instalacje (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne czy też telekomunikacyjne) stanowią ergonomiczny obiekt, przystosowany do dużych zgromadzeń ludzi w jednym czasie.

Zobacz przykładową realizację hali komercyjnej w Malborku:

Hala komercyjna w Malborku
Hala komercyjna w Malborku — zdjęcie 2
Hala komercyjna w Malborku — zdjęcie 3

Cennik hal stalowych

Cena każdej hali stalowej jest ustalana indywidualnie. Jednak można śmiało wyróżnić kilka czynników, które kształtują ostateczny koszt inwestycji.

Są to:

 • zastosowanie hali,
 • powierzchnia oraz kubatura,
 • stopień zaawansowania początkowych robót ziemnych,
 • indywidualne preferencje klienta.


Zastosowanie hali ma największy wpływ na kształt ostatecznej oferty. W zależności od tego, czy będzie to obiekt komercyjny, produkcyjny czy też magazynowy, dobieramy odpowiednią infrastrukturę budynku, inną w każdym przypadku.

Hale wysokiego składowania będą wymagały wyższej konstrukcji, hale produkcyjne należy uzbroić w niezbędne instalacje a markety przystosować do przebywania znacznej ilości osób w jednym momencie. Więcej o kosztach budowy hali stalowej można przeczytać w naszym dedykowanym wpisie.

Dzięki dziesiątkom zrealizowanych projektów oraz doświadczeniu naszych konstruktorów, gwarantujemy rzetelną analizę i dobór rozwiązań dopasowanych do potrzeb inwestora. Skontaktuj się z nami, a wstępną ofertę przygotujemy już w 48 godzin.

, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania